Ασφάλεια

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ESEND24.COM - ΕΚΑ ΜΙΚΕ

 • Πνευματική Ιδιοκτησία


  Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.esend24.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΚΑ ΜΙΚΕ (εφεξής «Διαχειριστής») και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΑ ΜΙΚΕ είναι ιδιοκτησία της ΕΚΑ ΜΙΚΕ ή τρίτων και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

  Η ΕΚΑ ΜΙΚΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάδοσης και διανομής του περιεχομένου της ιστοσελίδας της, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων.

  Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.esend24.com αποδέχεται ότι:

  Δεν θα χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς.

  Δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της ιστοσελίδας ή να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα της ΕΚΑ ΜΙΚΕ.

  Δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΑ ΜΙΚΕ ή τρίτων.

  Η ΕΚΑ ΜΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


  Επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.esend24.com μόνο για προσωπική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΑ ΜΙΚΕ.


  Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτείται η γραπτή ρητή άδεια της ΕΚΑ ΜΙΚΕ.

  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.esend24.com αποτελεί προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών του ιστότοπου ή τρίτων.

  Η ΕΚΑ ΜΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από την χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της.


  Άδεια χρήσης λογισμικού: 

  Web εφαρμογών για ηλεκτρονική πληρωμή - σειριακός αριθμός esend242020/211220/pay

  Web εφαρμογής για διαχείριση εγγεγραμμένων χρηστών - σειριακός αριθμός esend242020/161220/use

  Web εφαρμογής για διαχείριση παραγγελιών - σειριακός αριθμός eesend242020/111220/ord